Hos oss kan du få hjälp med följande:
- Sotning/brandskyddskontroller
- Besiktning av eldstäder och rökkanaler
- Råd angående eldning och
  energibesparingar
- Besiktning i samband med
  fastighetsförsäljning
- Rensning av ventilationen
- Borttagning av kajbo
- OVK
- Brandvarnare
- Utbildningar
Kontakt:
Brandförebyggarna
Merkuriusgatan 3, 621 41 VISBY

Telefon 0498-21 07 07
info@bfb.se

cls

Besiktningar o kontroll

Det finns många olika typer av besiktningar som vi kan hjälpa Dig med. För att skorstensfejaren ska kunna göra en bra besiktning så är det viktigt att han i förväg vet orsaken till besiktningen. Här följer några olika typer av besiktningar.

Statuskontroll av eldstad och skorsten
För att vara säker på att din eldstad och skorsten är säker att elda i måste Du beställa en statuskontroll av dessa. Den måste kontrolleras innan den får tas i bruk igen.

Skorstenen kan vara igensatt av både fågelbo och nedfallen sot.
Skorstenen kan vara vittrad.
Det kan finnas rostangrepp på både rökkanal och eldstad.
Uppstigningsanordningar kan vara bristfälliga eller saknas. (Måste vara godkända för att eldstaden ska få tas i bruk)


Kontroll av skorsten efter soteld
Om en soteld inträffar ska Du först ringa räddningstjänsten på 112. Efter sotelden som kan ge temperaturer på över 1 000ºC kan skorstenen ha skadats så att fortsatt eldning kan medföra att huset börjar brinna. Du bör därför beställa en besiktning av skorstenen så att skorstensfejarmästaren får undersöka om det finns några brandfarliga skador.

Installationsbesiktning
Vid installation eller väsentlig ändring av eldstad/rökkanal ska anmälan alltid göras av fastighetsägaren till Byggnadsnämnden i Regionen. Inom detaljplanerat område kan bygglov krävas. Även vissa åtgärder så som när skorsten dras längs med fasaden eller nära takfoten kan kräva bygglov.

Inför installation eller väsentlig ändring av eldstad/rökkanal ska en kontrollansvarig utses. En kontrollansvarig ska se till att kontrollplanen och gällande bestämmelser och villkor för åtgärderna följs samt att nödvändiga kontroller utförs.
Sakkunnig på brand, t ex skorstensfejarmästaren eller likvärdig kan vara kontrollansvarig.
När Byggnadsnämnden har behandlat ärendet och skickat ut ett startbesked, kan installationen påbörjas.

Besiktning och slutbesked
När installationen är klar måste en sakkunnig på brand besiktiga installationen eldstaden/rökkanalen. Denne person går då igenom kontrollplanen på plats och utfärdar ett Sakkunnighetsbevis. Sakkunnighetsbeviset ska sedan skickas till Byggnadsnämnden. Nu kan slutbesked för installationen av eldstaden/rökkanalen lämnas och anläggningen tas i bruk.

Läs mer här


Försäljning eller köp av fastighet
Det är vanligt med tvister i samband med köp av hus. Det ställs stora krav på att köparen noggrant ska kontrollera huset så att det inte finns några fel. En brist som kan upptäckas av skorstensfejaren räknas inte som ett dolt fel.
För att undvika obehagliga dyra överraskningar efteråt är det viktigt att Du låter skorstensfejarmästaren undersöka eldstäder och skorstenar innan köpet.

Sprängbesiktning
I samband med sprängningar och andra markarbeten blir det lätt skador i skorstenar och eldstäder. Risken är störst för kakelugnar. För att inte behöva betala för gamla skador ska Du som tänker utföra sprängningsarbeten, beställa besiktning av kringliggande fastigheter.
Efter sprängningsarbetena ska en efterbesiktning utföras.
Hur denna typ av besiktning ska gå till finns fastställd i svensk standard SS 460 48 60.

Hur fräsch är inneluften?

Läs mer om våra ventilationspaket
Hur mår din eldstad?

Håll kollen med våra besiktningspaket
Vill du lära dig att sota själv?

Boka din utbildning genom att klicka här