Hos oss kan du få hjälp med följande:
- Sotning/brandskyddskontroller
- Besiktning av eldstäder och rökkanaler
- Råd angående eldning och
  energibesparingar
- Besiktning i samband med
  fastighetsförsäljning
- Rensning av ventilationen
- Borttagning av kajbo
- OVK
- Brandvarnare
- Utbildningar
Kontakt:
Brandförebyggarna
Merkuriusgatan 3, 621 41 VISBY

Telefon 0498-21 07 07
info@bfb.se

cls

Brandsäkert hem

Brandskyddsutbildning
Deltagaren får en grundläggande utbildning i brandskydd både teoretiskt och praktiskt. Räddningstjänsten kan även lägga upp ett utbildningsprogram enligt era önskemål och ambitioner. Då försöker vi skapa en utbildning som är mer anpassad för arbetsplatsen och den verksamhet som bedrivs där.
Innehåll
Brands uppkomst
Brandförlopp
Förebyggande brandskydd
Åtgärder vid brand
Praktiska övningar med bland annat handbrandsläckare

Omfattning
3 timmar teori och praktik.

Målsättning/syfte
Deltagaren ska efter genomförd utbildning bli medveten om riskerna vid en brand, förebyggande av brands uppkomst samt vikten av en snabb och säker utrymning. Vidare ska deltagaren kunna släcka brand i kläder och genom praktiska övningar bli väl förtrogen med den brandsläckningsutrustning som finns på arbetsplatsen.

Gå vår utbildning om Brandsäkert hem GRATIS genom att klicka här

Hur ofta ska jag sota?

Klicka här för att få info för vad som gäller just dig
Hur fräsch är inneluften?

Läs mer om våra ventilationspaket
Hur mår din eldstad?

Håll kollen med våra besiktningspaket