Hos oss kan du få hjälp med följande:
- Sotning/brandskyddskontroller
- Besiktning av eldstäder och rökkanaler
- Råd angående eldning och
  energibesparingar
- Besiktning i samband med
  fastighetsförsäljning
- Rensning av ventilationen
- Borttagning av kajbo
- OVK
- Brandvarnare
- Utbildningar
Kontakt:
Brandförebyggarna
Merkuriusgatan 3, 621 41 VISBY

Telefon 0498-21 07 07
info@bfb.se

cls

Imkanal och spisfläkt

Fram till år 2004 fastställde lagen att det var sotaren som med jämna intervaller skulle rengöra hushållets spisfläkt och imkanal. Sedan regelverket blivit förändrat, så ingår detta uppdrag inte längre i sotarens uppgifter.

Spisfläkten och imkanalen är dock fortfarande en viktig del av ventilationssystemet. Det flott som med tiden samlas i kanalerna är brandfarligt, och om det tar eld kan det få allvarliga konsekvenser.

Det är fastighetsägaren som ansvarar för att spisfläkten och imkanalen blir rengjord och kontrollerad. Du kan dock fortfarande överlåta de uppgifterna till oss. Varför inte avtala om återkommande besök – så behöver du inte fundera på när kanalerna ska rensas och när filter bör bytas eller tvättas. Vi håller kollen på intervallerna – och ser till att det blir rengjort som det ska!

Vill du lära dig att sota själv?

Boka din utbildning genom att klicka här
Hur ofta ska jag sota?

Klicka här för att få info för vad som gäller just dig
Varför ska jag göra en brandskyddskontroll

Läs mer här