Hos oss kan du få hjälp med följande:
- Sotning/brandskyddskontroller
- Besiktning av eldstäder och rökkanaler
- Råd angående eldning och
  energibesparingar
- Besiktning i samband med
  fastighetsförsäljning
- Rensning av ventilationen
- Borttagning av kajbo
- OVK
- Brandvarnare
- Utbildningar
Kontakt:
Brandförebyggarna
Merkuriusgatan 3, 621 41 VISBY

Telefon 0498-21 07 07
info@bfb.se

cls

Invändiga förbindelseleder till tak ska ordnas om fasadhöjden är 8 meter eller högre

Förbindelselederna till tak ska förläggas så att de lätt kan nås utan kompletterande redskap eller verktygsnyckel. Vägg- och takluckor måste vara utförda så att de inte kan slås i lås ofrivilligt. Belysning måste finnas på vinden. Takluckorna ska vara utförda i dagermåtten 0,90x0,90 meter i stället för 0,60x0,90 meter (Hus AMA). Alla invändiga uppstigningsanordningar bör förses med skyddsräcke. Gångbrygga bör monteras nedanför takluckan om taket är brant. Då utgör bryggan även vilplan enligt BBR 2008. Räcket ska då omsluta lucka och vilplan.

Läs mer här


Hur fräsch är inneluften?

Läs mer om våra ventilationspaket
Vill du lära dig att sota själv?

Boka din utbildning genom att klicka här
Hur mår din eldstad?

Håll kollen med våra besiktningspaket