Hos oss kan du få hjälp med följande:
- Sotning/brandskyddskontroller
- Besiktning av eldstäder och rökkanaler
- Råd angående eldning och
  energibesparingar
- Besiktning i samband med
  fastighetsförsäljning
- Rensning av ventilationen
- Borttagning av kajbo
- OVK
- Brandvarnare
- Utbildningar
Kontakt:
Brandförebyggarna
Merkuriusgatan 3, 621 41 VISBY

Telefon 0498-21 07 07
info@bfb.se

cls

Om företaget

Inledning
Affärsplanen tydliggör företagets viljeinriktning under verksamhetsåret. Avtal med
Region Gotland och Gotlandshem utgör basen i företagets verksamhet.

Affärsområden
• Sotning och rensning av imkanaler/ventilationskanaler
• Besiktning-Brandskyddskontroll-kontrollplaner
• Brandskyddsutbildning
• Brandskyddsmateriel


Affärsidé
Brandförebyggarna ska minimera bostadsbräder på Gotland genom effektiv sotning och brandförebyggande arbete.

Kunder ska känna trygghet och tillit i sina kontakter med bolaget.

Verksamheten ska kännetecknas av bra serice och god kvalitet. Gällande lagstiftning är minimikrav.

Genom medarbetarnas engagemang och kunskap ska det fortgå ett ständigt förbättringsarbete.

Miljöarbete i form av kontinuerlig rådgivning till kunderna effektivare transporter för att minska koldioxidutsläppen samt miljösäkra hantering av restprodukter och kemikalier är framgångsfaktorer för Brandförebyggarna

Brandförebyggarnas verksamhetssystem
För att vara effektiva och nå uppsatta mål finns ett verksamhetssystem som omfattar hela verksamheten.
Verksamhetssystemet är certifierat enligt ISO 9001 (kvalitet) och ISO 14001 (miljö).

Hur fräsch är inneluften?

Läs mer om våra ventilationspaket
Vill du lära dig att sota själv?

Boka din utbildning genom att klicka här
Varför ska jag göra en brandskyddskontroll

Läs mer här