Hos oss kan du få hjälp med följande:
- Sotning/brandskyddskontroller
- Besiktning av eldstäder och rökkanaler
- Råd angående eldning och
  energibesparingar
- Besiktning i samband med
  fastighetsförsäljning
- Rensning av ventilationen
- Borttagning av kajbo
- OVK
- Brandvarnare
- Utbildningar
Kontakt:
Brandförebyggarna
Merkuriusgatan 3, 621 41 VISBY

Telefon 0498-21 07 07
info@bfb.se

cls

Så ofta bör kanalerna rengöras

Enligt rekommendationer bör inomhusluften ersättas med ny uteluft minst en gång varannan timme. Dessa flöden kan man påverka, genom att se till att ventilationsanläggningen är ren – och att den är rätt inställd för att kunna fungera på optimalt vis.

Bor du i ett hus som är byggt före 1970-talet, kan man med viss generalisering säga att fastigheten förmodligen inte har samma behov av ventilationsunderhåll som senare byggda hus. I äldre fastigheter sköter sig ventilationen i mångt och mycket själv genom självdrag och otätheter. Från 1970 och framåt byggdes villorna tätare för att spara energi. Istället har dessa hus, och framför allt byggnader från 1980 och framåt, ofta ett system av fläktar och kanaler som styr luftintag och utsug. Härmed är det viktigt att systemen kan få fortsätta att fungera som det var tänkt när anläggningen togs i bruk.

HUR OFTA?
I takt med tiden täpps kanaler och filter igen – vilket ställer krav på kontinuerligt underhåll. Behovet av hur och när rengöring bör göras, är dock något som skiftar mellan olika ventilationssystem (även benämnda F, FT, FTX och FX). Frågor som också spelar in är hur systemet är dimensionerat. Generellt kan man säga att det inte bör gå mer än 4 -5 år innan systemet kontrolleras och rengörs. Detta oavsett vilken typ av ventilation som finns i fastigheten.

FINNS DET MYNDIGHETSFÖRESKRIFTER?
Det finns inga lagkrav på ventilationskontroll i villor och småhus – såvida det inte gäller nyinstallation. Däremot ska offentliga lokaler som t ex skolor och vårdlokaler, liksom flerbostadshus och kontorsbyggnader med jämna intervaller utföra Obligatorisk Ventilationskontroll, OVK. Det finns speciella krav på hur kontrollen görs, och för ändamålet har Brandförebyggarna behörig personal.

VI SKRÄDDARSYR LÖSNINGEN FÖR DIG!
Vill du veta mer vad som gäller, eller vad som skulle passa bäst för just din fastighet? Vi kontrollerar gärna din anläggning. Därefter kan vi återkomma med handgripliga råd samt kostnadsförslag om hur ditt ventilationssystem kan optimeras för bästa miljö, ekonomi och komfort!

Hur mår din eldstad?

Håll kollen med våra besiktningspaket
Varför ska jag göra en brandskyddskontroll

Läs mer här
Hur fräsch är inneluften?

Läs mer om våra ventilationspaket