Hos oss kan du få hjälp med följande:
- Sotning/brandskyddskontroller
- Besiktning av eldstäder och rökkanaler
- Råd angående eldning och
  energibesparingar
- Besiktning i samband med
  fastighetsförsäljning
- Rensning av ventilationen
- Borttagning av kajbo
- OVK
- Brandvarnare
- Utbildningar
Kontakt:
Brandförebyggarna
Merkuriusgatan 3, 621 41 VISBY

Telefon 0498-21 07 07
info@bfb.se

cls

Säker eldning

Soteld

Kalla vinterdagar samt priset på el och olja gör att många vill få lite extra värme genom att elda med ved. Har du rätt utrustning och bra ved är det sällan något problem.
Men tyvärr inträffar det varje år tillbud och bränder på grund av soteldar.

Den som slarvar och använder fuktig ved eller pyreldar skapar en rök med tjära som kondenserar i eldstaden och skorstenen. Förr eller senare antänds tjäran och brinner i ett våldsamt förlopp. Den kraftiga eldslågan i skorstenen driver upp temperaturen till närmare 1300 grader (skorstenen tål bara cirka 350 grader).
Hettan gör att gaser och sot utvidgas kraftigt så att skorstenen kan få sprickbildningar.
Sotelden märker du när det mullrar kraftigt i skorstenen. Lågorna kan slå upp flera meter över huset.

Varför ska jag göra en brandskyddskontroll

Läs mer här
Vill du lära dig att sota själv?

Boka din utbildning genom att klicka här
Hur ofta ska jag sota?

Klicka här för att få info för vad som gäller just dig