Hos oss kan du få hjälp med följande:
- Sotning/brandskyddskontroller
- Besiktning av eldstäder och rökkanaler
- Råd angående eldning och
  energibesparingar
- Besiktning i samband med
  fastighetsförsäljning
- Rensning av ventilationen
- Borttagning av kajbo
- OVK
- Brandvarnare
- Utbildningar
Kontakt:
Brandförebyggarna
Merkuriusgatan 3, 621 41 VISBY

Telefon 0498-21 07 07
info@bfb.se

cls

Sotning

Sotning och rengöring.
Sotning är en viktig del i arbetet med att förebygga bränder i bostäder. Eldar man på rätt sätt samt rensar och sotar regelbundet blir eldningen och brandförloppet i eldstaden effektivt och energibesparande.

Om sotning
Tidigare innebar begreppet sotning att både rengöring och enklare brandskyddskontroll gjordes samtidigt. Från 2004 gäller "lag om skydd mot olyckor" och tillhörande förordning varit det som tidigare var sotning är uppdelat i två separata begrepp rengöring (sotning) och brandskyddskontroll.
I texten här används ordet sota som begrepp för nu gällande "rengöring" av eldstäder.

Varför sotar man?
En stor del av alla bränder i bostäder är relaterade till eldstäder och skorstenar. Vid sotning tas brandfarliga beläggningar bort för att minska risken för brand. Vid sotning av eldstäder innebär detta att alla ytor som rökgaserna passerar rengörs. Rökgasfläktar i direkt anslutning till eldstaden demonteras och rengörs inte.

Hur ofta skall det sotas
Sotningen ska göras med bestämda intervaller, så kallade frister och de är olika långa beroende på vilken typ av eldstad det är bland annat. Fristerna för sotning har bestämts av Regionen.
Exempel på frister: Konventionell vedpanna 3 gånger per år, konventionell vedpanna med keramik 2 gånger per år, pelletspanna 2 gånger per år, lokaleldstad som är den primära värmekällan 1 gång per år .Lokaleldstad som ej är den primära värmekällan 1 gång per 3 år. Tätare frister kan efter beslut tillämpas av brandskyddsskäl.

Vad kostar sotning?
Regionfullmäktige har antagit en taxa för sotning och reglerar den avgift som du som fastighetsägare ska betala när sotning utförs.

se sotningstaxa här

Eldstad som inte används
En eldstad som inte används behöver inte rengöras, men den måste kontrolleras innan den tas i bruk igen. Skorstenen kan ha täppts igen av fågelbon eller sättningar i skorstensstocken.

Hur mår din eldstad?

Håll kollen med våra besiktningspaket
Vill du lära dig att sota själv?

Boka din utbildning genom att klicka här
Hur ofta ska jag sota?

Klicka här för att få info för vad som gäller just dig