Hos oss kan du få hjälp med följande:
- Sotning/brandskyddskontroller
- Besiktning av eldstäder och rökkanaler
- Råd angående eldning och
  energibesparingar
- Besiktning i samband med
  fastighetsförsäljning
- Rensning av ventilationen
- Borttagning av kajbo
- OVK
- Brandvarnare
- Utbildningar
Kontakt:
Brandförebyggarna
Merkuriusgatan 3, 621 41 VISBY

Telefon 0498-21 07 07
info@bfb.se

cls

Förbindelse till tak

För senaste informationen om installation av uppstigningsannordningar och taksäkerhet följer ni länkarna nedan.


Taksakerhet.se

Boverket.se


Vill du lära dig att sota själv?

Boka din utbildning genom att klicka här
Hur ofta ska jag sota?

Klicka här för att få info för vad som gäller just dig
Hur fräsch är inneluften?

Läs mer om våra ventilationspaket