Hos oss kan du få hjälp med följande:
- Sotning/brandskyddskontroller
- Besiktning av eldstäder och rökkanaler
- Råd angående eldning och
  energibesparingar
- Besiktning i samband med
  fastighetsförsäljning
- Rensning av ventilationen
- Borttagning av kajbo
- OVK
- Brandvarnare
- Utbildningar
Kontakt:
Brandförebyggarna
Merkuriusgatan 3, 621 41 VISBY

Telefon 0498-21 07 07
info@bfb.se

cls

Takstegar

Alla takstegar ska vara fast monterade i takkonstruktionen enligt tillverkarens monteringsanvisningar. Alla stegar måste vara fastsatta både upptill och nedtill på taket, så att stegarna inte går att röra i sidled.
Bredd på stegen ska vara minst 350 mm mellan vagnstyckena. Stegarna ska monteras cirka 100 mm över takytan till steg eller pinnar. I Sverige tillverkas alla takstegar i 400 mm bredd av praktiska och ekonomiska skäl, det vill säga samma mått som utvändiga väggstegar. Fast takstege ska används vid montering på sadeltak.
Vid fasadhöjd av högst 4 meter och taklutning högst 40 grader fick lösa bärläktssteg tidigare användas som faststege – om de var typgodkända. Nu bör lösa bärläktssteg och så kallad villastege (klass 1), om de används som fast stege, kompletteras med tydligt markerade infästningsanordningar för säkerhetslina med cirka 2 meters mellanrum längs stegen.

Läs mer här

Varför ska jag göra en brandskyddskontroll

Läs mer här
Hur mår din eldstad?

Håll kollen med våra besiktningspaket
Vill du lära dig att sota själv?

Boka din utbildning genom att klicka här