Hos oss kan du få hjälp med följande:
- Sotning/brandskyddskontroller
- Besiktning av eldstäder och rökkanaler
- Råd angående eldning och
  energibesparingar
- Besiktning i samband med
  fastighetsförsäljning
- Rensning av ventilationen
- Borttagning av kajbo
- OVK
- Brandvarnare
- Utbildningar
Kontakt:
Brandförebyggarna
Merkuriusgatan 3, 621 41 VISBY

Telefon 0498-21 07 07
info@bfb.se

cls

Bra att veta

Vi spenderar större delen av tiden inomhus. Därför är det viktigt att ventilationen fungerar optimalt. Det är också viktigt att hålla luftfuktigheten nere. En för hög luftfuktighet gör att kvalstren frodas och det finns även risk för mögelsvampar och bakterier.

En återkommande underhållsrengöring av ventilationssystemet, liksom att utföra obligatorisk ventilationskontroll (OVK), är de två åtgärder som med säkerhet kan hjälpa till att hålla ett bra inomhusklimat. Bristfällig rengöring och kontroll av ventilationskanalerna utgör en stadig försämring av luftväxlingen – något som i sin tur kan utgöra orsak till ohälsa. Inte minst i vårt Norden, där vi spenderar stora delar av vår tid inomhus.

Föroreningar av varierande grad uppstår när vi lagar mat, tvättar, duschar, dammsuger med mera. Med en fungerande ventilation undviker vi de hälsorisker som kan uppstå i form av nedsmutsade partiklar. Med ny, frisk luft sover vi också bättre om natten och presterar bättre om dagen.

En bra ventilation besparar också våra byggnader. Vi kan då undvika fuktskador och andra problem som kan uppstå när luften inte cirkulerar som den ska. Sist men inte minst bidrar en ventilation i balans till jämnare energiförbrukning. På så vis är rena kanaler och en optimerad ventilationsanläggning också bra för miljön i dess helhet. Dessutom bidrar detta positivt till att hålla elräkningen nere!

Hur ofta ska jag sota?

Klicka här för att få info för vad som gäller just dig
Vill du lära dig att sota själv?

Boka din utbildning genom att klicka här
Hur fräsch är inneluften?

Läs mer om våra ventilationspaket