Hos oss kan du få hjälp med följande:
- Sotning/brandskyddskontroller
- Besiktning av eldstäder och rökkanaler
- Råd angående eldning och
  energibesparingar
- Besiktning i samband med
  fastighetsförsäljning
- Rensning av ventilationen
- Borttagning av kajbo
- OVK
- Brandvarnare
- Utbildningar
Kontakt:
Brandförebyggarna
Merkuriusgatan 3, 621 41 VISBY

Telefon 0498-21 07 07
info@bfb.se

cls

Vi som Jobbar här


Mia Neverås
VD
Tel: 0498-21 07 07Robert Håkansson
Kundansvarig
Tel: 0498-21 07 07
Cisela Johansson
Administratör
Tel: 0498-21 07 07Joakim Lekberg
Administratör

Torsten Larsson
Skorstensfejarmästare
Mobil: 072-732 40 72
Tony Lobb
Skorstensfejarmästare
Mobil: 070-875 30 04
Jacob Gahne
Skorstensfejarmästare
Mobil: 070-552 78 18
Tony Everettson
Skorstensfejarmästare
Mobil: 070-874 40 82
Tommy Blomgren
Skorstensfejarmästare
Mobil: 070-874 40 81Robert Persson
Skorstensfejarmästare
Mobil: 070-875 30 00
Christer Rohnström
Skorstensfejare
Mobil: 070-530 41 57
Per-Åke Simander
Skorstensfejare
Mobil: 070-875 30 03
Mats Andersson
Skorstensfejare
Mobil: 070-875 30 01
Göran Löfdahl
Skorstensfejare
Mobil: 070-875 30 08
Jakob Möllerström
Skorstensfejare
Mobil: 070-534 93 12
Simon Guayabé
Skorstensfejare
Mobil: 070-679 54 15
Hans Söderstrand
Ventilationstekniker
Mobil: 070-875 30 05
Per Inge Pettersson
Ventilationstekniker
Mobil: 070-875 30 02
Erik Slesgård
Skorstensfejarmästare
Mobil: 070-875 30 06

Varför ska jag göra en brandskyddskontroll

Läs mer här
Hur ofta ska jag sota?

Klicka här för att få info för vad som gäller just dig
Vill du lära dig att sota själv?

Boka din utbildning genom att klicka här